Služby

GEP polní zkoušky

Testování biologické účinnosti přípravků pro registrační účely
Provádíme širokou škálu pokusů, jako jsou zkoušky účinnosti a selektivity pesticidů pro registrační účely, testy vlivu na následné plodiny, apod. Pokusy jsou prováděny dle metodik EPPO v režimu GEP (Good experimental practice – správná pokusnická praxe). Testujeme účinnost a selektivitu přípravků (herbicidů, fungicidů, insekticidů, mořidel) v běžně pěstovaných plodinách, jakými jsou obiloviny, řepka, slunečnice, mák, řepa, brambory, hrách, sója, ale také ve speciálních plodinách jako např. ostropestřeci mariánském, svazence, světlici barvířské apod.

Demonstrační pokusy

V demonstračních pokusech zkoušíme účinnost testovaných přípravků na konkrétní typy plevelů, variabilní způsoby aplikace, dávkování pesticidů apod. Testy jsou prováděny pro vnitřní potřeby zadavatele nebo jako ukázkové postupy pro odbornou veřejnost.

Kontajnerové pokusy

Pokusy v kontajnerech jsou prováděny ve stanovených specifických a kontrolovaných podmínkách – v klimatizované komoře nebo v laboratoři.

Umělá infestace

Pro umělou infekci zejména osiv využíváme kultury získané selekcí z vlastních zdrojů a od subdodavatelů jakými jsou Česká sbírka mikroorganismů (CCM) Masarykovy university a CBS - The Centraalbureau voor Schimmelcultures Fungal Biodiversity Centre Netherlands.