O nás

Foto ZZS KujavyZemědělská zkušební stanice KUJAVY, s.r.o. (ZZS KUJAVY, s.r.o.) je společnost akreditovaná k provádění zkoušek biologické účinnosti přípravků na ochranu rostlin pro registrační účely, v režimu GEP (Good experimental practice) a k testování užitné hodnoty odrůd. Tyto typy zkoušek jsou zde prováděny vice než 20 let, tedy od samotného založení stanice v roce 1998. Odborná praxe v polním zkušebnictví zde však sahá až do roku 1965, kdy byla stanice součástí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). V roce 1998 rodina pana Ing. Jaromíra Heryána založila společnost ZZS KUJAVY, s.r.o.. Naše společnost nyní poskytuje komplexní servis v polním zkušebnictví jak pro hodnocení přípravků na ochranu rostlin, tak v odrůdovém zkušebnictví. V roce 2020 společnost nově získala certifikaci národního programu SLP/GLP (Good laboratory practice), čímž svou nabídku služeb rozšiřuje o možnost stanovení reziduí a testování pesticidů pro účely registrace v GEP.
Společnost garantuje vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Systém kvality je udržován aplikací postupů Správné experimentální praxe (GEP).
Společnost spolupracuje s významnými chemickými, výzkumnými a šlechtitelskými institucemi jak v České republice tak také v zahraničí.

Všechny pokusy jsou prováděny zkušenými techniky

Vedoucí ZZS Kujavy, s.r.o.

Vedoucí technik - GEP pokusy a odrůdové pokusy v řepce, bramborách a cukrové řepě.

Technik - GEP pokusy a odrůdové pokusy v obilovinách.

Technik - GEP pokusy a odrůdové pokusy v obilovinách a v minoritních plodinách.

GEP pokusy a odrůdové pokusy v kukuřici a ve slunečnici

Na spolupráci s vámi se těší náš tým ZZS KUJAVY, s.r.o.