Monitoring letové aktivity hmyzu

V roce 2014 byl na pozemcích stanice umístěn světelný lapač sloužící k monitoringu letové aktivity hmyzu. Již v prvním roce provozu se podařila odchytit téměř 250 druhů nočních motýlů. Lapač je součásti monitorovací sitě UKZUZ.